Yhteistyötahot

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on nuorisoalan vaikuttaja- ja palvelujärjestö. Allianssin jäseninä on 127 valtakunnallista nuoriso- ja kasvatusalan järjestöä. Allianssi edistää nuorten hyvinvointia, sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta sekä nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat koordinoi ja kehittää Suomen evankelisluterilaisen kirkon lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja järjestöjen kanssa. Kirkon lapsi- ja nuorisotyössä toimii yli 4 000 työntekijää, ja työ tavoittaa vuosittain säännöllisessä toiminnassa ja rippikoulutyössä 300 000 lasta ja nuorta.

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Keskusliitto tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa. Keskusliitolla on 91 jäsenjärjestöä ja 37 kunta- tai kuntayhtymäjäsentä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tahtotila on, että Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. MLL:lla on 556 paikallisyhdistystä, joihin kuuluu 89 000 jäsentä.

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa.

SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Tarjoamme yhteisöllistä perhehoitoa sekä räätälöityä tukea perheille. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry on nuorten osallisuuden asiantuntija. Vuonna 1998 perustettu järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Suomen UNICEFin tehtävänä on paitsi kerätä varoja pitkäkestoiseen kehitysyhteistyöhön ja hätäapuun, myös vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen kaikkialla maailmassa. Vaikuttamistyömme tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia lapsen parhaaksi sekä yhteiskunnan rakenteissa että ihmisten asenteissa niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa.

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu lähes 1400 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Vanhempainyhdistystoiminta tukee kodin ja koulun yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle.

Suomen Olympiakomitean tehtävä on edistää suomalaista liikuntaa ja huippu-urheilua. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat ja tarjoavat meille unohtumattomia elämyksiä. Seurat ovat liikunta- ja urheiluyhteisön sykkivä sydän.

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön- ja politiikan asiantuntijaelin. Valtion nuorisoneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi, tuo nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa, arvioi nuorisopolitiikan toteutumista valtakunnallisesti, seuraa toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä sekä tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan.